Anthothoe albocincta Hutton 1878
white striped anemone

Family Sagartiidae [sea anemone]

The white striped anemone, Anthothoe albocincta, has an orange and white column and up to 200 short white tentacles.

Distribution =   South Australia to NSW, Tasmania and NZ
Max size =   3cm diameter